Hayra Davet Vakfı 2015 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Vakfımızın Amacı:

Ülkemizin birlik ruhu içinde var olup yükselmesi, insanımızın huzur ve güven içinde başı dik olarak geleceğe bakması, milletimizin moral, hukuk, iktisat, teknoloji ve bilim alanlarında ileriye gitmesi için çalışmak;

Toplumumuzun tarihi, kültürel, milli ve manevi değerleri ile ilmi ve sosyal alanlarda gelişimine katkıda bulunmak;

Ait olduğumuz medeniyet mirasının ışığında maddi, manevi, bilimsel öğretim, eğitim ve araştırmalara destek vermek; böylece, ülkemizin ve halkımızın maddî ve manevî gelişimine katkıda bulunmak ve sıralanan bu amaçları gerçekleştirmek üzere gerekli diğer tüm faaliyetleri yapmaktır.

Vizyonumuz:

İnsanlığı hayra davet etmek, iyiliği teşvik edip kötülüğe mani olmak.

Misyonumuz:

Eğitim alanında başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm insanlığın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak; ayrım gözetmeksizin tüm muhtaçların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân nispetince katkıda bulunmak.