“O sayılı günler, Kur’ân’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. O Kur’ân ki insanlara sırf hidayettir, doğru yolun ve hak ile bâtılı ayırt eden hükümlerin nice açık delilleridir. Öyleyse içinizden kim o aya erişirse orucunu tutsun… (Bakara 185)

“Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.” (Buhari, Savm 5)

“Ramazan ayı size bereketiyle geldi, Allah o ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder, o ayda duaları kabul eder. Allah Teâlâ sizin (Ramazan ayındaki ibadet ve hayr hususunda) birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O hâlde hayrdan yana Allah Teâlâ’ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah’ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.” (Heysemî, III/344)

Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olan üç ayların sonuncusu,
Rabbimizin bize pek kıymetli ikramı Ramazan-ı Şerif ayına büyük bir şevk ve heyecanla giriyoruz.

Yüce davete icabet ederek bu ayı oruç, namaz, Kur’an-ı Kerim tilâveti, dua, tefekkür ve bilcümle tâât, ibâdât ve hayr ü hasenât ile ihya edebilmek, Rabbimizin afv ü mağfiret, lütuf ve ikramına nail olmak niyazıyla bütün İslam âleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ederiz.